Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 12
Folionummer: 25
Inhoud: De Drossart daagt Beernt Kappel, Gerrit Kappel, Willem Pleckenpoel, Heijmerik Henderix soon van Hendrik Gijsberts Stouthart, Hendrik Gijsberts Stouthart en Aert Hendrix schoonsoon van Hendrik Gijsberts Stouthart omdat sij op den 18 Jan. 1764 ten huise van Jannis Smit hospes in de nieuwe-winkel te Loenen rusie gemaakt en met vuisten soude gevogten hebben. Eis: Een boete voor 1 Heren Pondt ieder. Vonnis: Het Gericht absolveert de Beclaagdens bij gebrek van bewijs van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Willem Pleckenpoel

Hendrik Gijsberts Stouthart

Aert Hendrix

Beernt Kappel

Jannis Smit

Gerrit Kappel

Heijmerik Henderix