Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 12
Folionummer: 24
Inhoud: De Hr. en Mr. Hendrik Gerhard Jordens Burgemeester der Stad Deventer pro se et noie ux. [voor zich en zijn vrouw] vrouwe Agatha Aleida van Munster daagt bij peinding Gerrit Masen en Ceeltje Masen en Jacob Geurts van de Pol modo desselfs weduwe en boedelhouderse Willemtje Masen als besitters van 2½ mergen saeijlandt in de Hoven onder Beekbergen, aen twee hooffjes naast de kinderen van Maas Willems teneinde als fol. 16 het geene alhier van woort tot woort voor gerepeteert wort gehouden. Vonnis: Het Gericht verstaat datter gedaen is een goede peindinge en daertegens een quaede pandheringe.Personen in deze akte:
Willemtje Masen

Aeltje Pannekoek

Hermen Hendrix

Maas Willemss

Jacob Geurts van de Pol

Agatha Aleida van Munster

Ceeltje Masen

Hendrik Gerhart Jordens

Jannis Adriaens

Gerrit Masen

Jan van den Bergh