Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 42
Inhoud: De Drossart daagt Jan Pouwels op Berghuis en Bor Jochemss soon van de weduwe Dries Brouwer 't Uchelen omdat sij op 't erffhuis van de weduwe Gerrit Jacobs Kluitenbergh op de Heese den beest gespeelt, het mes getrocken en den personen van Jan Wouterss Nijlandt en Jan Sevenhuisen sonder de minste redenen aengevat en deselve met stok en tangh geslagen en verwont soude hebben. Eis: Een boete van 15 Heeren Ponden ieder. Vonnis: Het Gerigt condemneert de Beclaagdens ieder in een boete van vier Heeren Ponden.Personen in deze akte:
Gerrit Jacobs Kluitenbergh

Dries Brouwer

Jan Pouwels

Jan Sevenhuisen

Bor Jochemss

Jan Wouterss Nijlandt