Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 36
Inhoud: De Drossart daagt Jan Derx Loijs knegt bij Hermannus Proper omdat hij bij Maria Anthonis meijt bij Jan Smit te Beekbergen een kint in onegt soude hebben verwekt, waervan sij op den 28 Sept. 1762 is bevallen. Eis: Een boete van 25 gulden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde van de gevorderde boete, mits denselven met eede verclare binnen den tijt van 14 dagen, zedert den 14 Octob. 1761 met voorn. Maria Antoniss geen vleeschelijke conversatie gehad te hebben. In Judicio den 16 Julij 1763 met open deuren den eedt affgelegt door Jan Derx Loijs.Personen in deze akte:
Hermannus Proper

Jan Derx Loijs

Jan Smit

Maria Anthonis