Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 34
Inhoud: De Drossart daagt Derk Lamberts soon van Lambert Teunis te [Buurschap] Oosterhuisen [Beekbergen] en Derk soldaet onder Randwijk omdat [sij] op den 26 Meert 1763 met vuisten gevogten hebben. Eis: Een boete van 1 Heeren Pondt. Vonnis: Het Gerigt absolveert Derk Lamberts en gelet op de noncomparitie [het niet verschijnen] van de medebeclaagde, condemneert het Derck soldaet onder Randwijk in de dubbelde geeijste breuke [boete].Personen in deze akte:
Lambert Teunis

Derk Lamberts