Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 31
Inhoud: Jan Hansen Esmeijer daagt Eijmbert Peters Rademaker, Hendrik Kettel [Ketel?], Meuwis Jansen en Albert Jacobs om te horen verclaren, dat het haer niet heeft vrijgestaen des Aenleggers post op sijne halve groeve staende op 't kerkhoff te Apeldoorn en van Peel Eijmberts gecoft op den 13 April 1762 via facti uitte graven en wegh te smijten, en den Aenlegger aldus te turberen in sijn welhebbent regt en vredige possessie alwaeromme de Verweerderen sullen gehouden sijn dat gepleegde kost en schadeloos te repareren en aff te schaffen, voorts sich te wagten, om sulx off dergelijx in 't toecomende weder te doen. Vonnis: "Dat dese sake is geaccordeert in deser voegen dat Aenlegger aen Verweerderen comt over te geven gelijk doet bij desen alsodanig regt eijgendom off possessie als hij aen 't gelibelleerde graff heeft, waer tegens Verweerderen aen Aenlegger sullen betalen, gelijk aennemen en bij desen eene gulden thien stuiver, sullende ieder parthij sijn eigen costen dragen".Personen in deze akte:
Peel Eijmberts

Meuwis Jansen

Albert Jacobs

Hendrik Kettel [Ketel?]

Jan Hansen Esmeijer

Eijmbert Peters