Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 13
Inhoud: Jan Tellingen [of Tellegen] wed. van wijlen sijne vrou Megtelt van de Pol, vader en legitieme voogt van sijne kinderen, bij geseide Megtelt van de Pol ehelijk verwekt, mitsgaders Johanna Elisabeth Tellingen tans meerderjarige dogter[,] geassisteert met haer bediende[,] dagen Teunis van Velen om te horen verclaren, dat den Verweerder verpligt is, de conventie, welke den 28 Febr. 1763, over de vercopinge van 't erve en goed den Vrijenbergh, tussen den Aenlegger en Verweerder gemaekt is, 't agtervolgen en gestand te doen, en dat den Verweerder tengevolge van dien [ ....] gehouden sal sijn het Erve en goed den Vrijenbergh, door hem gecoft, tegens behoorlijk en landregtelijk transport in koop aen te nemen en daer tegens hetselve te voldoen met dat goet en landerijen, soo als den Verweerder hetselve van de Heer van de Lathmer met Gerrit Capel aengecoft heeft en daerboven nog 1000 gulden in contante penningen te betalen, etc. Vonnis: Het Gericht verstaat, datter gedaen is een quaede aenspraak en daertegens een goede tegenweer, de costen niettemin om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Jan Tellingen

Megtelt van de Pol

Johanna Elisabeth Tellingen

Gerrit Capel

Teunis van Velen