Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 11
Inhoud: Jan Straalman en Simon Volte in qualiteit als voogden van het eenige onmundige nagelaten kint van wijlen Jan Timmer en Trijntje Wouterss ehelieden, met name Geertje Timmer en dus universeel erffgename van haer ouders dagen Peter Jansen van Uddel om te horen verclaren, dat [hij] schuldig en gehouden is aen Aenleggeren te betalen een somma van 66 - 10 - 0 heencomende wegens van tijt tot tijt geleverde raap-koeken. Eis: Aengeeijst et non comparuit. [niet verschenen]Personen in deze akte:
Jan Straalman

Jan Timmer

Geertje Timmer

Trijntje Wouterss

Peter Jansen

Simon Volte