Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 10
Inhoud: Lubbert Rixen daagt Claes Teunissen 't Uddel als in huwelijk hebbende Woutertje Lambers dogter en Erffgename van wijlen Lambert Rixen om te horen verclaren, dat het hem niet heeft vrijgestaen op den 17 Meert 1763, oppositie te doen tegens sodane distractie als den Aenlegger uit cragte van peindinge den 18 Jan. 1763, op des Verweerders gerede goederen ondernomen, opgevolgde aenheringe en inventarisatie stont te doen, om daer door die distractie te verhinderen, en dat over sulx die distractie hare behoorlijke voortgank sal gewinnen. Vonnis: Het Gericht verstaet datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Claes Teunissen

Woutertje Lambers

Lambert Rixen

Lubbert Rixen