Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 26
Inhoud: C. van Haestenburgh Scholtis des Ampts Voorst en Engelberth Brascamp in qualiteijte als Curatoren van den desolaten boedel van wijlen Adriaen van Daetzelaer daagt de Weduwe Brouwer om betalinge te hebben van 4 gl. per resto van geleverde wijnen tot den 11 Octob. 1760 volgens rekeninge aen Verweerder daervan overgegeven, quo rel. S. c. & ded. s. Eis: Aengeeijst et non comparuit. [niet verschenen]Personen in deze akte:
C. van Haestenburgh

Jacob Egberts

Albert Jacobs

Engelberth Brascamp

Adriaen van Daetzelaer

Lubbert Telgen

NN Brouwer

Willem Nijdecker