Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 25
Inhoud: C. van Haestenburgh en Engelbart Brascamp in qualiteijte als curatoren over den desolaten boedel van wijlen Adriaen van Daetzelaer dagen Carel Wapencamp om betalinge te hebben van 6 gl. wegens een gelevert oxhooft bier op den 24 Decemb. 1757 volgens rekeninge aen Verweerder overgegeven, qua relatio, S. c. & d. s. Eis: Aengeeijst et non comparuit. [niet verschenen]Personen in deze akte:
Engelbart Braskamp

Gerrit Cijns

Jan Jacobs

Jan Albers

Jan de Ronde

Adriaen van Daetzelaer

C. van Haestenburg

Carel Wapencamp