Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 19
Inhoud: De Drossart daagt Wouter Staal, Jannis Gerrits Postillion en Jannis Holtman omdat [sij] in de maent Decemb. 1761 eenig akkermaals-holt, staende in 'd Ordre [Order] enk 't Apeldoorn d' Ordre-markt toebehorende, gehouwen en vandaer wegh gehaalt en alsoo holtdieverije soude gepleegt hebben. Eis: Een boete voor ieder 500 gl. Vonnis: Het Gericht absolveert de Beclaegdens van de geeijste boeten.Personen in deze akte:
Hendrik van Delen

Jannis Gerrits

Rijntje Masen

Gerrit Bos

Wouter Staal

Hermen Hendrix Magnificq

Jan Smit

Jacob Geurts van de Pol

Jannis Holtman

Gerrit Maassen