Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 4
Inhoud: De Drossart daagt Jan Jansen van Arler-hoff ter oorsake [dat] hij op den 15 Dec. 1761 op 't Erffhuis van Albert Hendrix met Beernt Wigers Krabbenberg met vuisten gevogten heeft. Eis: Een boete van 1 Heeren Pondt. Aengeeijst et non- comparuit. [niet verschenen]Personen in deze akte:
Jan Jansen

Roelof den Rouwe

Jan Hessels

Albert de Wever

Albert Hendrix

Beernt Wigers

H. van Hamel

Willem Roelofs

Hermen Hermss