Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 1
Inhoud: De Drossart daagt Gerrit Kapel om te horen verclaren dat het hem niet betaemt off vrijgestaen heeft om op den 2 Meert 1762 de persoon van Hendrik Tijssen sonder redenen off voorgaende rusie op de publicque Heeren wegh tusschen Valkenhuisen en Terleth onvoorsiens op een violente wijse t' attaqueren en derselven aen sijn hooft te slaen, dat hij beswijmelt tegen de grondt is nedergevallen, hem vervolgens met d' eene handt in 't hair vast te houden en met d' andere handt op een verschrikkelijke wijse aen en op 't hooft te slaen en te tijsteren en hem met voeten op de borst te trappen off treden, dermaten, dat hij een geruimen tijt van sich selven is geweest en 14 dagen onder chirurgijns handen, selfs nu en dan getroebleert in gedagten en halff sinloos het bed heeft moeten houden. Eis: Een boete van 20 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt condemneert den Beclaagde in een boete van 2 Heeren Ponden.Personen in deze akte:
Derk Otten

Jacob Willemss

Derk Otten

Gerrit Kapel

Otto Piters

Reijer Reijerss

Hendrik Tijssen

Otto Peterss