Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 10
Folionummer: 47
Inhoud: De Drossart daagt Cornelis Gerrits van den Belt omdat [hij] met Willem Methaus[,] knegt op de Wenumse copermolen[,] op den 31 Octob. 1760 op de wegh van 't Loo na Wenum met stocken en messen gevogten heeft. Eis: Een boete voor 10 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert Cornelis Gerrits van den Belt en condemneert Willem Methaus in de dubbelde geijste boete.Personen in deze akte:
Cornelis Gerrits van den Belt

Willem Methaus