Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 10
Folionummer: 46
Inhoud: De Drossart daagt Jacob Egberts Dril omdat [hij] op den 20 Julij 1760 met Lambert Hartgers met turfschup en blaespijp off snaphaens-loop gevogten en den een den anderen gevaarlijk aen 't hooft verwont heeft. Eis: Een boete voor 15 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde Jacob Egberts Dril en condemneert den medebeclaagde in de dubbelde geeijste boete.Personen in deze akte:
Lambert Hartgers

Jacob Egberts Dril