Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 10
Folionummer: 31
Inhoud: Jan Hessels daagt Adriaen Lindeman om te horen verclaren, dat hij verpligt is met den Aenlegger te formeren en op te rigten een behoorlijke huir of pagt cedulle wegens de grondt waerop des Gedaegdes huis en hoff is gelegen en die dus door den Gedaegde gebruikt wort, niettegenstaende den eijgendom van en aen deselve den Aenlegger is toebehorende off dat andersints en bij onvermoedelijke verweijgeringe van sulx hij Gedaegde sal gehouden sijn, om sich van 't gebruik van deselve gront hetsij door den opstal daer aff te breken en te voeren, hetsij die tegens behoorlijke estimatie van onpartijdige en de voldoeninge van sulke getaxeerde penn. aen den Aenlegger over te laten, van al 't welke aen den Verweerder de keuse wort gegeven, 't abstineren, immers en in allen gevalle na gedane denunciatie tegens en op d' ordinaris behoorlijke vervaer tijt. Vonnis: Het Gerigt verstaat datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quaede tegenweer.



Personen in deze akte:
Jan Hessels

Adriaen Lindeman