Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 10
Folionummer: 25
Inhoud: De Drossart daagt Gerrit Bosman Ruiter onder Hop omdat [hij] op den 19 Meert 1761 met Hendrik Willemss knegt bij Evert van Sprenkeler op 't bier van Gerrit Jansen Ruimer met vuijsten en messen soude gevogten hebben. Eis: Een boete voor 10 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt condemneert den Beclaagde in een boete van een Heeren Pondt en wegens het mes-trecken absolveert denselven van de boete van 10 Heren Ponden bij gebrek van bewijs.Personen in deze akte:
Evert van Sprenkeler

Gerrit Jansen Ruijmer

Gerrit Bosman

Hendrik Willemss