Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 10
Folionummer: 7
Inhoud: De Drossart daagt Gerrit Muller pro se et noie uxor [voor zichzelf en zijn vrouw] Catarina Wulfraet wonende te Vasen ten oorsake sij lieden op den 5 Octob. 1755 sijnde geweest Sondagh ten huise van den herbergier Jan van den Bergh off Jan Mulder te Haffcamp onder dese Heerlijkheijt ten gelage geseten hebben. Eis: Een boete tot 4 dalers. Aengeeijst et non comparuerunt. [niet verschenen]Personen in deze akte:
Gerrit Muller

Jan van den Bergh

Jan Mulder

Catarina Wulfraet