Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 9
Folionummer: 43
Inhoud: Stijntje Lucas Peerenboom wed. van Evert Janss daagt Hendrik Evers om te horen verclaren, dat hij schuldig en gehouden is aen Aenclagerse te vergoeden de schade, dewelke hij door ackermaals-holt, gestaen hebbende op de kleijnen-camp de Schotcamp gent. van 't goedt Millegen in de lente van 1758 te hacken, mitsgaders door in 't laaste van denselven jare 1758 off begin van 1759 ses beuken bomen, gestaen hebbende aen off op 't campje nevens het schaepschot van voors. goed Millegen te laten vallen, het een en ander weg te voeren off te doen wegh voeren en te profiteren, heeft veroorsaekt, alles na voorgaende declaratie, diminutie en taxatie. "Renuncieert van d' instantie, cum. exp".Personen in deze akte:
Stijntje Lucas Peerenboom

Hendrik Evers

Evert Janss