Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 9
Folionummer: 7
Inhoud: De Drossart daagt Gerrit Hermsen Brinck omdat [hij] met Gerrit Herms Eijkelcamp op den 28 Nov. 1758 op 't erffhuis van Roeloff Hugo's van Til met vuijsten soude gevogten hebben. Eis: Een boete van 1 Heeren Pondt. Vonnis: Het Gericht absolveert Gerrit Hermsen Brinck ende gelet op de noncomparitie van den medebeclaagde condemneert het Gerrit Hermss Eijkelencamp in de dubbelde gevorderde boete.Personen in deze akte:
Gerrit Hermsen Brinck

Roeloff Hugo's van Til

Gerrit Herms Eijkelcamp