Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 9
Folionummer: 6
Inhoud: De Drossart daagt Gerrit van Laer en Lubbert Huisman omdat [sij] sich op den 25 Nov. 1757 in 't Hoog-Soerder-Bosch aen houtdieverije schuldig gemaekt hebben. Eis: Ieder een boete van 500 gl. Vonnis: Het Gericht condemneert de Beclaegdens ieder in de geeijste boete van vijff hondert gulden.Personen in deze akte:
Gerrit van Laer

Lubbert Huisman

Loog Corthals

Albert Pluim

Egbert Lucass