Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 8
Folionummer: 36
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Jan Hendrix en Geertje Bros omdat [sij] een kindt in onegt met elkanderen souden verwekt hebben. Eis: Een boete van 25 gl. voor ieder. Vonnis: Het Gericht absolveert de Beclaagdens bij gebrek van bewijs van de geeijste boete.Personen in deze akte:
Jan Hendrix

Aert Broekhuis

NN Munnickhuisen

Arent Evers

Geertje Bros

Derck [of Hendrick] Bloemenae