Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 8
Folionummer: 27
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Hermen Janss van Amersfoort omdat hij op den 26 Decemb. 1756 Claes van Til bij 't huis van Jacob Bessen te [Buurschap] Lieren, Beekbergen] luipende aen 't hooft soude gesneden en verwondt hebben. Eis: Een boete van 30 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaegde bij gebrek van bewijs van de geeijste breuke [boete].Personen in deze akte:
Claes van Til

Hermen Janss van Amersfoort

Jacob Bessen