Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 8
Folionummer: 24
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Beernt Gerrits omdat hij beneffens Hermen Corneliss, Giel Gerrits en Jan Gerrits soons van Gerrit Cortjak met Hendrik Bellart met vuijsten, stocken en messen soude gevogten en elkanderen verwondt hebben. Eis: Een boete van 15 Heeren Ponden voor ieder. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaegde Beernt Gerrits bij gebrek van bewijs van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Beernt Gerrits

Hermen Corneliss

Jan Gerrits

Hendrik Bellart

Giel Gerrits

Gerrit Cortjak