Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 8
Folionummer: 17
Inhoud: Tenlastelegging: Margaritha Wolbers wed. van Zeger Zegers geass. met haar bediende daagt Hendrik Gerrits Mulder te Lieren [Beekbergen] om betalinge te hebben van 81 - 5 - 0 Salv. calc. & ded. prob. sol. procederende van verdiende hoog-gelden op de verpagtinge der generale middelen van de vijf specien en haartstede-gelt den 1 Julij 1747 ingegaen door Aenleggerses man verdient. Vonnis: Wedersijts Parthijen versoeken, dat in desen Heren Commissarien mogen worden genomineert ten fine accomodement en 't selve ontstaende van decisie als Heren Compromissarien. Het Gericht heeft goed gevonden te versoeken en te committeren soo als versogt en gecommitteert worden bij desen den Hoogwelgeb. Heer Andries Schimmelpenninck van der Oije tot beijde de Pollen en den Heer Schepen Hermen Hendrik Otters, om Parthijen op sekeren tijt en plaetse voor Haer t' ontbieden ten fine van accomodement en bij ontstentenisse van dien te decideren als Compromissarien.Personen in deze akte:
Hendrik Gerrits Mulder

Bastiaen Otten

Andries Schimmelpenninck van der Oije

Zeger Zegers

Margaritha Wolbers

Agnis Jansen

Hermen Hendrik Otters

Jan Otten