Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 39
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Hendrik Wiggers op 't Loo omdat [hij] op den 9 Feb. 1755 met Jan Hermsen ten huise van Hendrik Tomas met vuisten soude geslagen hebben. Eis: de boete wordt niet vermeld. Vonnis: Gelet op de noncomparitie van den mede-beclaegde, absolveert het Gerigt Hendrik Wiggers op 't Loo en condemneert Jan Hermsen in de dubbelde gevorderde breuke [boete].Personen in deze akte:
Hendrik Wiggers

Jan Hermsen

Hendrik Tomas