Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 17
Inhoud: Tenlastelegging: Dr. Huibert van Hamel Scholtis der hoge en vrije Heerlijkheijt 't Loo en Gerrit Kappel[,] aengestelde Curateuren over den gerepudieerden boedel van wijlen Jacob te Hove dagen Jan Hansen ten einde om betalinge te hebben van 12 - 6 - 0 wegens gelevert camisool en broek van blaeuw laken volgens des boedels boek No. 1 Salv. calc. & ded. prob. sol. in specie 3 gulden en in Febr. 1736 betaalde 2 gulden. Dese sake is geaccordeert.Personen in deze akte:
Jan Hansen

Gerrit Kappel

Jacob ten Hove

Mette Beernts Bulder

Huibert van Hamel

Egbert Claes Cruimer