Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 12
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Willem van den Belt en Beernt Evers omdat den eersten Beclaegde in de maant Augustus 1754 in den Wenumsen-Enck een haas soude doodt geslagen hebben, en dat den tweeden Beclaegde deselve doenmaals mede genomen soude hebben. Eis: Ieder een boete van 60 daler. Vonnis: Het Gericht absolveert de Beclaegdens van de gevorderde boete bij gebrek van bewijs.Personen in deze akte:
Willem van den Belt

Jannis Wouterss

Beernt Evers

Derck Bloeminck