Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 11
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Arent Jansen omdat hij bij Metje Lubbers Telgen een kindt in onegt soude verwekt hebben. Eis: Een boete van 25 gulden. Vonnis: Speciaal gelet op de confrontatie in den Gerichte tusschen Arent Jansen en Metje Lubbers Telgen gehouden, absolveert het Gerigt den Beclaegde van de gevorderde boete, mits denselven sittende Gerigte met ede verclaere ingevolge sijne gedane presentatie noijt eenige vleeschelijke conversatie met Metje Lubbers Telgen gehad te hebben. Den Beclaegde heeft in Indicio den 11 Julij 1755 den eedt afgelegt.Personen in deze akte:
Metje Lubbers Telgen

Arent Jansen