Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 5
Inhoud: Tenlastelegging: Lambert Gerrits Camphoff daagt Egbert Lucas om te horen verclaren, dat het den Verweerder niet heeft vrijgestaen des Aenleggers imme [korf met bijen] uit des Aenleggers immen-stal staende in den Wijsselsen-Enck in den laasten herfst 1754 weg te halen en die geweigert heeft weder te geven eijschende dies wegens te schade thien silvere ducatons. J.M.S. Vonnis: Het Gericht verstaet, datter gedaen is een quaede aenspraek en daer tegens een goede tegenweer.Personen in deze akte:
Egbert Lucas

Lambert Gerrits Camphoff