Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 44v
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Heijmen Gerrits omdat hij en Wichert Hendrix op den 21 Feb. 1754 ten huise van Hugo van Til den beest gespeelt[,] de glasen ingeslagen, het mes getrocken en dat hij Beclaegde den Onderscholt aldaer sittende tot assistentie van den Scriba Toewater geattaqueert en voorts de weerd gedreijgt soude hebben dat hij 't moest ontvlugten. Eis: Een boete van 40 Heerenponden. Vonnis: Het Gericht condemneert den Beclaegde in een boete van vijff en twintigh Heeren Ponden.Personen in deze akte:
Heijmen Gerrits

Wichert Hendrix

Hugo van Til

NN Toewater