Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 25
Inhoud: Tenlastelegging: Gerrit Sebuss in huwelijk hebbende Jantje Aelbers en Teuntje Lamberts wed. van Jannis Aelbers en Jan Jacobs als man en momber van Teuntje Lamberts dagen bij peindinge en pandheringe Bastiaen Otten pro se & noie uxoris [voor zich en zijn echtgenote] Aeltje Aelbers, om te hebben het volle effect van een voldoeninge van sodane sententie als bij den Gerigte deser Heerlijkheijt op den 19 Aug. 1752 door den eersten pandeijser en des tweedes pandeijserses overledene man tegens den Pandverweerder pro se & noie uxoris is erholen. Dese sake is geccordeert.Personen in deze akte:
Gerrit Sebuss

Teuntje Lamberts

Aeltje Aelbers

Jan Jacobs

Bastiaen Otten

Jantje Aelbers

Jannis Aelbers