Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 57
Inhoud: Tenlastelegging: Gerdina Buitenhuis, wed. van Hendrik Klopman daagt Hermannus Eijkelencamp om betalinge te hebben van 24 gl. wegens een vercoft en gelevert vet beest in den jare 1750 onder cortinge nogtans van 12 gl. welke d' Aenleggerse aen Verweerder wegens de coop van dat beest mager sijnde nogh schuldig is. Vonnis: 't Gericht verstaet datter voor 24 gulden gedaen is een goede aenspraek en daer tegens een quaede tegenweer, onder cortinge nogtans van 22 gulden, welke d'Aenleggerse aen Verweerder wegens de koop van dat beest mager sijnde schuldigh was.Personen in deze akte:
Gerdina Buitenhuis

Hendrik Klopman

Hermannus Eijkelencamp