Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 54
Aktedatum:6/7/1753
Inhoud: Gijsbert Elbers daagt Egbert Lucas en Gerrit Evers als burgen [borgen] voor Gijsbert Egberts van Telgt om betaling te hebben van 13 - 6 - 8 mitsgaders een hembt en doek tot een keel procederende wegens loon en toebaet door Aenlegger bij Gijsbert Egberts verdient van Apeldoornse kermis aff den 17 Oct. 1751 tot 1 Meij 1752, speciaal onder cortinge van een ledere muts ad 19 stuivers en ½ pont tabak ad 2½ stuivers. Vonnis: 't Gericht verstaet datter in voegen gedaen is een quaede aenspraek en daer tegens een goede tegenweer.Personen in deze akte:
Gijsbert Elbers

Egbert Lucas

Gerrit Evers

Gijsbert Egberts