Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 43
Inhoud: Tenlastelegging: De advocaten R. van Brienen en O.D. Wacker verwinhebberen van de goederen van Claesje la Marcq wed. Ploegh dagen Claes Pannekoek om te horen verclaren, dat hij schuldig ende gehouden is de huire [huur] van de camers en agter-huis als ook van de camp saeijlandt bij 't huis gelegen bij hem bewoont en gebruikt wordende, te betalen, gelijk hij daer van tot belooft heeft, te weten 24 gl. en ½ vimme dack en van 't landt de gerven van de vijff twee. Geaccordeert.Personen in deze akte:
R. van Brienen

Claesje la Marcq

Claes Pannekoek

Derk Oosterwijk

O.D. Wacker

[Evert] Ploegh

Jan Derx Pothoven