Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 16
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Lubbertje Nooijen Nijlandt wed. van Hendrik Aerts Brouwer Herbergierse op 't Loo omdat sij het gevegt tusschen Jan Put en Helmich Coutijs op den 1 Jan. 1753 aen haer huis voorgevallen niet soude aengebragt hebben. Eis: Een boete van 3 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gericht condemneert de Beclaagde in de gevorderde breuke van drie Heeren Ponden.Personen in deze akte:
Helmich van Coutijs

Teunis Pannekoek

Janna Teunis

Jenneken Gerrits

Adriaen Craemer

Hermen Coutijs

Rijk Pannekoek

Hendrik Aerts Brouwer

Gerrit Jan Kluppel

Adriaen van den Ouwlandt

Hendrik Pannekoek

Lubbertje Nooijen Nijlandt

Gerharda Vierhuijsen