Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 5
Inhoud: Tenlastelegging: Hermannus van Coutijs daagt Dr. Gerrit Jan Van Brienen om betalinge te erlangen van 113 gulden wegens geleverde eijcke ackermaals sticken als in den jare 1747 3400 ad 5 gl., in den jare 1748 1700 en nog eens in denselven jare 8500, voor de Heer van Eck door den Verweerder bestelt en aangenomen te voldoen. Accoord: Aangeƫijst en geaccordeert.Personen in deze akte:
Hermannus van Coutijs

Gerrit Jan van Brienen

Maasje Frerix

Naleken Evers

Lubbert Braakman

Evert Frerix

Nelletje Frerix

Frederick Jacobs

Frederik Jacobs Braakman

Gerrit Jochems