Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 4
Folionummer: 22
Inhoud: Tenlastelegging: Doctor J.T. van der Veken daagt Hendrik Klopman om betalinge te hebben van f 22 - 9 - 8, sijnde een restant van meerdere schulden, procederende wegens weijdegelt van 6 beesten door den aenclager op 25-04-1750 van den verweerder aengenomen om vet te weijden, alsmede van deswegens uitgeschotene penningen aen den Waertsman en van geleent gelt. Eis: aengeeijst et non comparuit [niet verschenen]Personen in deze akte:
J.T. van der Veken

Hendrik Klopman