Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 3
Folionummer: 20
Inhoud: Dries Aerts Brouwer, wed. van Aertje Jans en alnu getrout aen Janna Schouten, alsmede Jacob Wolbrink, e.v. Janna Brouwer, dochter van Dries Brouwer en Aertje Jans. Dries is op 22-09-1742 eigenaer geworden en heeft het regt van pandschap verkregen van Teunis Vos, e.v. Jannitje van Gerrevink en van Jan de Goeije, e.v. Geertje Vos van 3 schepelen saeijlandt op Jan ter Berghs-camp, buerschap Wenum gelegen en bij Jan Geurts in pagt gebruikt wordende. De aanklagers bepeinden de goederen van Jan Geurts om het volkomen effect te behalen van de Sententie van 25-07-1749 van de Hoge en Vrije Heerlijkheijt 't Loo. De verweerder geeft toe aan de eis, dit wordt geaccepteerd. Vonnis: het Gerecht bepaalt het bedrag op f 72 - 4 - 0.Personen in deze akte:
Janna Brouwer

Dries Aerts Brouwer

Jan de Goeije

Teunis Vos

Janna Schouten

Geertje Vos

Jan Geurts

Jannitje van Gerrevink

Aertje Jans

Jacob Wolbrink