Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 3
Folionummer: 8
Aktedatum:25/7/1749
Inhoud: "P. Wesselman in qualiteijt als volmachtiger van Kerst Fredrix in huwelijk hebbende Jenneken Jansen, voorts van Jan Jansen en Stijntje Jansen, kinderen en erfgenamen van Jan Jansen en Derkje Jacobs, in leven egtelieden, dagen Jan Geurts tot [Buurschap] Wenum om betalinge te hebben van f 84 - 2 - 0, edogh, salv. calc. en ded. sol., procederende uijt hoofde van een acte van taxatie op voorgaende declaratie van costen door den Aenleggers [aanklagers] tegens den Verweerder in de Bancke tot Beekbergen den 15 Junij 1749 erholden." Eis: "De Verweerder versoekt 4 maenden uitstel tot voldoening van de eijsch." Dit wordt geaccepteerd, mits er een cautie [borgtocht] wordt gesteld. Vonnis: "er is een quade peindinge gedaan en daer tegens een goede pandwheringe met compensatie van costen om redenen."Personen in deze akte:
Jan Jansen [senior]

Jenneken Jansen

P. Wesselman

Jan Geurts

Kerst Fredrix

Stijntje Jansen

Jan Jansen [junior]

Derkje Jacobs