Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2b
Folionummer: 200
Aktedatum:1765
Inhoud: VERKLARINGEN over de gedetineerden Arent [Derx] en Jan Jacobs van: a. Bastiaen Otten. In de nacht tussen Zondag 15 en Maandag 16 Sept. 1765 waren bij hem gestolen een paar schoenen met silvere gespen, gemerkt B.O., staande voor zijn bed en een snaphaan. De bovenkant van een immenkorf [bijenkorf] was afgesneden en de honing was er uitgehaald. Iemand moet zich in zijn huis hebben laten opsluiten, want alles zat op slot. De gedetineerde Arent was enige tijd zijn knecht en is met ruzie bij hem weggegaan. De silvere gespen heeft hij weergevonden op 04-11-1765 in de Bank van Lening in Deventer, waar ze op 20 of 21 Sept. door ene Jan waren gebracht. De snaphaan zou zijn verruild bij Hendrik Bos, smid op de Teuge in Twello. b. Aaltje Abrams Camphorst, oud 25 jaren, is stiefmoeder van de gedetineerde Arent. Die heeft aan haar en aan c. Maria Gerrits , oud 50 jaren, verteld dat hij eerder bij Bastiaen Otten heeft gewoond en hem onlangs een paar schoengespels en een snaphaan ontvreemd had. Hij zou daartoe overgehaald zijn door Jan Jacobszoon uit de Logt. Deze Jan zou bij de lommerd in Deventer f 4,- voor de gespels hebben gekregen, maar Arent had daar niets van meegekregen. Jan zou ook de snaphaan bij de smid in Teuge hebben geruild en de honingkorf afgesneden. d. Hendrik Bos, oud 30 jaren, zoon van B. Eekhof, smid op de Teuge zegt dat hij een maand geleden een snaphaan heeft verruild met Jan Jacobs op de Logt. Hij heeft die snaphaan nog. e. Elbert Egbers, in de 40 jaren, is een jaar geleden van Deventer gekomen en in den Eenhoorn beschonken geraakt. Toen zijn hem ontstolen 2 silvere gespels, een mes en vork met wit elpenbenen heften en eenig geld. Hij heeft later gehoord dat de gespels bij de silversmid Crop te Deventer zijn verkocht door de grootste jongen van de Logt met kroeshaar. f. Arent Evers , oud 67 jaren, zegt dat een jaar geleden de zoon van Derk Gerrits Wever enig lint heeft gekocht. Hij betaalde met een sestehalf, die later van lood bleek te zijn, kreeg 2 dubbeltjes wisselgeld, kwam terug om een mesje te kopen en wilde een gulden wisselen. Dat werd geweigerd. Getuige denkt dat het die jongen is geweest: de gedetineerde Arent. Attesten uit het Doopboek: Arent is gedoopt 30 Meij 1751 en Jan op 5 September 1745.Personen in deze akte:
Bastiaen Otten

Elbert Egbers

Hendrik Bos

Arent Evers

Aaltje Abrams Camphorst

Derk Gerrits

Crop

Maria Gerrits

Arent [Derx]

Jan Jacobs

B. Eekhof