Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2b
Folionummer: 198
Aktedatum:18/2/1764
Inhoud: GETUIGENVERHOOR voor dr. Huijbert van Hamel, Scholtis der Hoge en Vrije Heerlijkheijdt 't Loo, daartoe geauthoriseerd door de Drossard van die Heerlijkheijdt. Jan Jochemss Clomp, oud 18 à 19 jaren, schaapherder bij Jacob Geurts van de Poll te Oosterhuijsen [Beeckbergen], verklaart dat hij op woensdagmorgen 15-02-1764 bij 't [schaaps]schot in 't veld tussen de Beekbergsse en Loenensche weg het vel en een deel van het vlees van één van zijn schapen had gevonden. Achter het schot was ingebroken en de voetstappen van een manspersoon richting Oosterhuijsen waren te zien. Peter Henrix zag tussen 10 en 11 Februari, gaande van Speuld naar Millegen bij 't schot van Henrick Everts een zak met schapenwol liggen met daarop nog een vrouwen schorteldoek en enkele linnen lapjes. Het schot stond open. Hij haalde Henrick Everts en diens knecht Lubbert Gerrids, die nog op waren, erbij. Ze zagen een manspersoon in een zwarte rok zitten op een schaap. Hij vluchtte. Ze vonden een schaap waarvan bijna de hals was afgesneden en dat dood was. Lubbert Gerrids nam de schorteldoek, de linnen lapjes en de zak met wol mee naar huis, waar ze werden afgehaald door Breunis Janssen, wonende te Boeschoten onder Barneveldt, die zei dat ze hem ontstolen waren en dat hij bij zijn schot één van zijn schapen die geslacht was, had gevonden.Personen in deze akte:
Jacobus Geurts van de Poll

Peter Henrix

Lubbert Gerrids

Breunis Janssen

Jan Jochemss Clomp

Henrick Everts