Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 116
Aktedatum:30/9/1754
Inhoud: INTERROGATORIA voor de Scholtis der Heerlijkheijdt 't Loo van Willem Luijtjes, oud 48 of 49 jaren en Lucas Lucassen, oud 24 of 25 jaren te Beeckbergen. Zij raakten onlangs een plank kwijt die aan de weg bij de vaalt lag. Ze hebben niet gezien dat Gerrit Cuijper die plank wegnam, maar toen Willem Sprenckeler hen waarschuwde, hebben ze hem gedwongen de plank terug te leggen. In 1747 of 1748 zou Gerrit Cuijper bij Luijtjes, die toen niet thuis was, een brood uit de bakoven hebben gehaald. De meid, Jenneken uit Eerbeek, had dat gezien. Lucassen woonde toen nog niet bij Luijtjes.Personen in deze akte:
Willem Luijtjes

Willem Luijtjes

Gerrit Cuijper

Gerrit Cuijper

Willem Sprenckeler

Lucas Lucassen

Willem Sprenckeler

Lucas Lucassen