Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 108
Aktedatum:25/6/1755
Inhoud: COPIA VAN EEN MEMORIE, getekend door Ph. Harmsen, voor de roeijdrager der stad Zutphen. Willem Suermond is in 1754 is gearresteerd geworden in het Rigter Ampt Ruerlo ter zake van een overspel, dat hij als getrouwd man heeft gepleegd met de ongetrouwde Gerritje Jansen. Omdat hij zijn reis ter voortzetting van zijn coopmanschap moest vervolgen en geen tijd had lang in arrest te verblijven en om andere redenen, heeft hij, na authorisatie van de Rekeningh [camer] in Gelderland, f 500,- betaald. Hij kreeg een quitantie, dd 30-08-1754. Hij is echter door de Drossaard van de Heerlijkheijt 't Loo ontboden op het Gerichte van 07-07-1755. Tevens is er peijndinge [beslag] gepleegd geworden op zijn gerede en ongerede goederen, hoewel Suermondt al behoorlijke afdracht heeft gedaan. De Roeijdrager heeft copie├źn van de acte en 2 andere stukken overgedragen aan de Landdrost van Zutphen, F.J. Baron van Heekeren.Personen in deze akte:
Gerritje Jansen

Ph. Harmsem

Gerritje Jansen

F.J. [Baron] van Heekeren

Willem Suermond

Ph. Harmsem

Willem Suermond

F.J. [Baron] van Heekeren