Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 107
Aktedatum:17/7/1754
Inhoud: COPIA VAN EEN EXTRACT uit het 4e Register van Compositien over Debiten gehouden in de Rekencamer van Gelderlandt, getekend door G. Pronck. Frans Jan van Hekeren tot Enghuisen, Landdrost van de Graafschap Zutphen, schreef op 08-07-1754 aan de Camer dat enige tijd geleden te Roderlo [Ruurloo] in de kost is gebracht bij ene Naaldenbargh een ongetrouwd vrouwspersoon die zwanger was. Bij haar verlossinge noemde ze tot vader van haar kind ene Willem Jansen. Het kind bleek van Willem Suermond te zijn, een getrouwd man. Toen deze bij de vrouw was, heeft de Rigter van Ruurloo hem gearresteerd. Er is een accoord gesloten voor f 500,-, dat bij dezen wordt geapprobeerd.Personen in deze akte:
Naaldenbargh

Willem Suermondt

Naaldenbargh

G. Pronck

Frans Jan van Hekeren tot Enghuisen

G. Pronck

Willem Suermondt

Frans Jan van Hekeren tot Enghuisen