Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 102
Aktedatum:30/8/1754
Inhoud: COPIA VAN DE QUITANTIE, groot f 500,-, getekend te Zutphen op 30-08-1754, overgegeven op verzoek van de Drossardt van de hoge en vrije Heerlijkheijt 't Loo, betreffende een boete voor Willem Suermondt wegens overspel met Garritje Jansen, die op 19-05-1754 te Ruurloo is verlost van een onegt kind. Het geld is betaald aan de Advocaat Fiscaal van 't Landdrostenampt van de Graafschap Zutphen, nadat op 06-07-1754 met de Landdrost van de Graafschap Zutphen was geaccordeerd.Personen in deze akte:
Willem Suermondt

Garritje Jansen

Willem Suermondt

Garritje Jansen