Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 101
Aktedatum:8/7/1755
Inhoud: INTERROGATORIA [Verhoor] door Dr. H. van Hamel, Scholtis der hoge en vrije Heerlijkheijt 't Loo van: Hendrick Ketel, oud 36 à 37 jaren, Trijntje Peters, in de 40 jaren, de vroetvrouw Tijsje Brinck, oud 71 jaren, Derck Toes, 43 à 44 jaar oud en diens vrouw Hermina Lamberts , oud 54 jaren en Jan Arents, oud 65 à 66 jaren. Getuigen weten dat in 1753 en 1754 tot Apeldoorn als meijt heeft gewoond en gediend Gerritje Jansen. Ze weten ook dat ze in die tijd dat ze diende bij Willem Suermondt, beswangert is geworden. Ze hebben gehoord dat ze in Maart 1754 naar Ruurloo is vertrokken.Personen in deze akte:
Hermina Lamberts

Gerritje Jansen

Trijntje Peters

Derck Toes

Tijsje Brinck

Derck Toes

Jan Arents

Hermina Lamberts

Gerritje Jansen

Tijsje Brinck

Willem Suermondt

Hendrick Ketel

Willem Suermondt

Hendrick Ketel

Trijntje Peters

Jan Arents