Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 93
Aktedatum:20/3/1756
Inhoud: DUPLICAAT VAN EEN PLEIDOOI [niet ondertekend] betreffende de geregte prijs van de genever. De aanklagers zijn J. Kerkhof en T. Wanders. Tegen de beklaagde, Gerrit Hermss Nijhoff, is geen bewijs geleverd dat hij genever zou hebben betrokken van Berent Egbers, die geen tapper zou zijn. Geen van de getuigen heeft iets ten laste van hem gezegd. Bovendien was één getuige minderjarig en zijn getuigenis is dus onbeëdigd en telt niet. Er is geen schaduw van bewijs. Er is geen bewijs dat één van de meisjes, [Stientjen Derks en Jacomina Derks] door Tonis Hendriks een kan genever voor 11 stuiver hebben laten halen. De klager heeft de kinderen tegen hun ouders in gedwongen een eed te doen. De meisjes waren zeer ontsteld en aangedaan en wisten niet wat te antwoorden. Beklaagde stelt, dat Berent Egbers bij iedereen als een tapper te boek staat en de genever met vaatjes van de klager inslaat. Ofschoon hij geen bordje voor de deur heeft, is dat geen bewijs dat hij geen tapper is. De aanklager verkoopt zelf de genever tegen 8½ stuivers de kan in zijn eigen pagt district, terwijl hij die volgens eigen zeggen niet voor minder dan 14 stuivers de kan mag verkopen.Personen in deze akte:
Gerrit Hermss Nijhoff

T. Wanders

J. Kerkhoff

Stientjen Derks

Jacomina Derks

Berent Egbers

Stientjen Derks

Gerrit Hermss Nijhoff

Jacomina Derks

Tonis Hendriks

Tonis Hendriks

J. Kerkhoff

T. Wanders

Berent Egbers