Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 92
Aktedatum:12/3/1756
Inhoud: INTERROGATORIA [Verhoor] voor de Scholtis der Heerlijkheid 't Loo ter instantie van Bartholdus Eeckhof. Getuigen hebben voor enige tijd bij Tonis Wanderss in Twello jenever gekocht. Derck Gerrids, oud 38 jaren, heeft daarvoor betaald 7 stuivers en 8 penningen, Evert Rijerss, oud 41 à 42 jaren, weet dat niet meer. Ze weten dat Tonis Wanderss het monopolie [over de brandewijn en de gebrande wateren] over 't District van Twello had.Personen in deze akte:
Bartholdus Eeckhof

Tonis Wanderss

Evert Rijers

Derck Gerrids

Bartholdus Eeckhof

Derck Gerrids

Tonis Wanderss

Evert Rijers